Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies
Kotva

Nápovědy a návody pro uživatele služeb Vitalex Computers s.r.o.


 

Toto je znalostní báze redakčního systému Univers CMS, který je součástí webových stránek vyvinutých firmou Vitalex Computers.

 

V pravém sloupci je navigace a kompletní strom všech dostupných témat. Témata a jejich obsah se mohou postupem času měnit dle vývoje systému. U každého tématu jsou náhledové obrázky, které vystihují konkrétní popis obsluhy. Všechny obrázky jsou klikací a po kliknutí se zvětší do čitelné velikosti a vy si tak můžete obsah obrázku z návodu pečlivě prohlédnout.

 

Témata 

 

      Přihlášení do systému [1]

      Odkazy [5]

      Domény [5] 

 

 Struktura webu [9]         

 Média [9] 

 

 

 Obsah  [9]        

 Nástroje a software [4]

 

 

 

 

 

Pokud nějaké témata nenajdete kontaktujte naší technickou podporu podpora@vitalex.cz 

 

    

Upozornění: při používání redakčního systému platí nějaká pravidla, která jsou nutná dodržovat.

Díky dodržování těchto pravidel bude vaše práce se systémem efektivní a bezpečná. Uvádíme několik chyb, kterých se editoři dopouští:

 

  • Pokud se klikne myší mimo otevřené okno např. při tvorbě nového článku, tak se okno zavře a práce nebude uložena. Tím ztratíte data, která do článku napíšete. Totéž platí i u ostatních vyskakovacích oken.

 

  

 

 

Ukázka náhledových obrázků znalostní báze, tak je použita u všech návodů.